O nama

Geo-bazis d.o.o. je ovlaštena geodetska tvrtka sa sjedištem u Virovitici, koja obavlja sve vrste geodetskih usluga i posluje na prostoru cijele Republike Hrvatske.Posjedujemo suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).

Tvrtka je osnovana 1990.,  točnije počela s radom 1. travnja iste godine, kao obrt sa tri zaposlena djelatnika. Sredinom 1991. prekida s radom zbog dragovoljnog odlaska djelatnika u ZNG.  Ponovnom  djelatnošću započela je krajem  1992. što bez prekida traje do 1995. Poslije kratkog prekida iste godine zbog učešća djelatnika u Hrvatskoj vojsci , tvrtka neprekidno djeluje do danas.

Osnivači tvrtke su geodetski stručnjaci sa desetogodišnjim iskustvom koje su stekli na geodetskim poslovima radeći u tadašnjem Geodetskom zavodu u Virovitici, tadašnjoj Upravi za katastar, Upravi za urbanizam i drugim poduzećima na poslovima katastarskih izmjera klasičnim i aerofotogrametrijskim metodama, komasacijama, reambulacijama, ekspropriacijama, podzemnim vodovima , poslovima primijenjene geodezije i ostalim geodetskim poslovima diljem tadašnje Republike Hrvatske.

U Geo Bazisu  zaposleni su bili stručnjaci koji danas uspješno obavljaju geodetske poslove u drugim trgovačkim društvima, državnim upravama kao i ostale poslove društvene djelatnosti. Radno iskustvo u našoj tvrtci sigurno im je uvelike pomoglo, a mi  možemo s ponosom reći da smo im bili dobra školu u tomu.

Djelatnici tvrtke aktivno su učestvovali u formiranju Hrvatskog geodetskog društva za Virovitičko -podravsku županiju kao što su i aktivno bili uključeni u radu geodetskih foruma  gdje su se donosile smjernice radi ustrojstva pravilnika za postupanje u geodetskoj operativi koje je propisala DGU.
Danas, nakon 20 godina rada tvrtka Geo-Bazis d.o.o. je sa stečenim iskustvom, sa najsuvremenijom geodetskom opremom za geodetsko snimanje podataka i obradom istih respektabilna mala geodetska tvrtka poznata po svojoj visokoj profesionalnosti  u Virovitičko-podravskoj županiji i cijeloj Hrvatskoj.