Dobrodošli u Geo-Bazis d.o.o.

Geo-bazis d.o.o. je ovlaštena geodetska tvrtka sa sjedištem u Virovitici, koja obavlja sve vrste geodetskih usluga i posluje na prostoru cijele Republike Hrvatske.Posjedujemo suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).

Tvrtka je osnovana 1990., točnije počela s radom 1. travnja iste godine, kao obrt sa tri zaposlena djelatnika. Sredinom 1991. prekida s radom zbog dragovoljnog odlaska djelatnika u ZNG. Ponovnom djelatnošću započela je krajem 1992. što bez prekida traje do 1995. Poslije kratkog prekida iste godine zbog učešća djelatnika u Hrvatskoj vojsci , tvrtka neprekidno djeluje do danas.
Opširnije

Korisni linkovi:

Geoportal Geoportal Državne geodetske uprave predstavlja središnje mjesto pristupa prostornim podacima.
www.geoportal.hr
Katastar Katastar.hr je preglednik katastarskih podataka Republike Hrvatske. Uvid u podatke moguć je putem broja katastarske čestice ili putem broja posjedovnog lista.
www.katastar.hr
HGD Hrvatsko geodetsko društvo
www.hgd1952.hr
Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
www.mprh.hr
Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije
www.hkoig.hr